Zorgprofessionals

CAUTI

Bestaande aanpak niet effectief of zelfs schadelijk

CAUTI-gerelateerde mortaliteit 13.000 personen per jaar in de VS

CAUTI staat voor Catheter Acquired Urinary Tract Infection. Een internationale term voor katheter gerelateerde urineweg infecties. Omdat wetenschappelijke gegevensuitwisseling en literatuur deze term altijd bezigt, houden wij deze term liever aan dan de Nederlandse vertaling.

Ten onrechte wordt calcium als veroorzaker van verstoppingen aangemerkt. Dit is onjuist. De biofilm/incrustatie bestaat uit veel ingewikkelder verbindingen als struviet (80%) en apatiet, (10%) resp. ammonium-magnesiumfosfaat en calciumfosfaat. Soms wordt ook een mengsel gezien van beiden (10%).

Het inzetten van calcium oplossende middelen of blaasspoelmiddelen heeft dan ook geen enkel effect op de incrustatie. Deze veelal sterke zuren zijn GEEN panacee voor verstoppende blaaskatheters.

Het inzetten van antibiotica om in de biofilm ingekapselde bacteriën te bestrijden, heeft geen zin. Deze zijn er door inkapseling ongevoelig voor.

De Guidelines van de European Association of Urology, EAU, zeggen dat wanneer er dreigende problemen van verstoppingen zijn, de katheter onverwijld gewisseld moet worden voor een nieuw exemplaar. (EAU, Guidelines on Urological Infections, 2009) Daarnaast is er, volgens dezelfde EAU geen reden voor “routinematig” wisselen.

Onderzoek heeft aangetoond dat biofilm apatiet/struviet met ingekapselde bacteriën zelfs na 2 jaar in 2% chloorhexidine (normaal is 0.1%) zonder problemen konden worden opgekweekt. Dus ook dit medium is als blaasspoelmiddel verwerpelijk.

Een urinekweek geeft geen correct beeld van het soort bacteriën die opspelen. Alleen de vrij rondzwevende bacteriën worden gezien. De meest gevaarlijke zitten in de biofilm ingekapseld. Daar moet dus eveneens een kweek van gemaakt worden.

De aanwezigheid van blaas- en nierstenen is een met zekerheid voorspellende factor voor aanwezigheid van (ingekapselde) bacteriën. Bij 88% van de patiënten met recidiverende urineweginfecties worden stenen gezien (EAU 2009) Andersom vormen zich bij patiënten met urineweginfecties ook weer gemakkelijk nieuwe stenen.

Per katheter gerelateerde bacteriemie (CAUTI) wordt in de VS 2836 Dollar per jaar uitgegeven met een totaal van vele miljarden..( Saint, 2000)

Er wordt te vaak na een verstoppingsprobleem een dikkere katheter ingebracht. Bij zich herhalende verstoppingsproblemen wordt veel te gemakkelijk een nog grotere maat gebruikt in de veronderstelling dat dit het probleem oplost. De drainagecapaciteit van een 12 Ch. siliconen katheter bijvoorbeeld bedraagt maar liefst 800 L per 24 uur…

Ph meting van urine (normale waarde ≤ 6.5 ) geeft een betrouwbare indicatie voor de aanwezigheid van o.a. de urease producerende Proteus Mirabilis en de Pseudomonas Aeuruginosa. Een nog a-symptomatische bacteriurie kan zo snel en gemakkelijk herkend worden. “Stille” vorming en/of aanwezigheid van blaas- en nierstenen eveneens…

Het Amerikaanse Centre for Disease Control, CDC, heeft in 2007 een rapport gepubliceerd met de mortaliteit en morbiditeit onder opgenomen patiënten in Amerikaanse ziekenhuizen ten gevolge van de in diezelfde ziekenhuizen opgelopen zgn. nosocomiale infecties. De mortaliteit van Catheter Acquired Urinary Tract Infection, CAUTI, bedraagt een schokkende 13.000 patiënten per jaar. (CDC, Public Health Reports, 2007).