Uronovis Longlife® Siliconen serie

Een blaas- , verblijfs- of Foleykatheter in hebben is geen pretje. Maar soms noodzakelijk. Het is de enige manier om een goede en gegarandeerde afvloed van de urine uit de blaas naar buiten te bewerkstelligen, als dit op de natuurlijke manier even niet mogelijk is.

De toename van een kans op een urineweginfectie is ongeveer 5% per dag bij patiënten die een katheter in hebben. Dat wil dus zeggen dat iedereen die langer dan 20 dagen een blaaskatheter in heeft een kans van 100% heeft op een infectie.

De reden waarom die infecties en verstoppingen ontstaan is heel simpel. Er bevindt zich een vreemd voorwerp in het lichaam in een warme en vochtige omgeving  met een directe weg naar buiten. De omgeving van de katheter is ook warm en vochtig dus een ideale broeiplek voor bacteriën.

Met de hygiëne rondom een Foleykatheter wordt het vaak, helaas, ook niet zo nauw genomen. Veel (handschoenloze) handen aan, en op, de katheter, niet steriele urineopvangsystemen, vaak onderbreken van de gesloten drainage door wisseling van urineopvangsystemen zonder aftap, en zelfs op de grond bungelende urineopvangsystemen zijn praktijk van alledag.

Een aantal bacteriën zijn zeer berucht. Zo zorgt bijvoorbeeld de Proteus Mirabilis bacterie niet alleen voor een infectie, maar tevens voor verstopping van de katheter door aangroei van gruis, de zogenaamde incrustatie, op en in de katheter. Een fenomeen dat door heel veel blaasspoelen, met middelen die trachten de verstopping chemisch op te lossen, wordt behandeld. Uiteindelijk moet de hele katheter gewisseld worden, waarna het proces zich weer herhaalt… Een onnodige belasting voor de patiënt, en een tijdrovende en kostbare zaak voor verpleging en verzorging.

De medische technologie heeft niet stilgestaan, en er is nu een katheter die gegarandeerd bescherming biedt tegen verstoppingen en infecties door een pantser van heparine; de Uronovis Longlife® Siliconen katheter.  Een synthetische heparinecoating zorgt voor die bescherming. Maandenlang. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar het hoofdstuk  “literatuur”.

U verdient het beste. Vraag er daarom ook om bij uw behandelend arts, uroloog, medische speciaalzaak of apotheek.

De voordelen in de praktijk zijn:

- Sterke reductie van infectierisico
- Een probleemloze levensduur van 90 dagen of meer
- Het vermijden van blaasspoelingen t.g.v. verstoppingen
- Geen onnodige katheterwisselingen
- Verhoogt levenskwaliteit van de patiënt
- Röntgencontrastlijn en -tip voor controle onder doorlichting

Klik hier voor de brochure van de Longlife® Siliconen serie